Vuokra-asuminen

Vuokra-asumisen vastuut

Asuntoa vuokratessa vuokralaisen tulee tietää, mitkä vastuut häntä koskevat. Kun vastuunjako on selvä, on vuokra-asuminen mukavaa ja stressitöntä.

Vauriot vuokra-asunnossa

Vuokralaisen ja vuokranantajan vastuulle kuuluvat vauriot jaetaan pääsääntöisesti niin, että lyhyellä aikavälillä syntyneet vauriot ovat vuokralaisen vastuulla. Pitemmän ajan kuluessa syntyneistä vaurioista, ns. normaalista kulumisesta, vastaa vuokranantaja. Jos vaurio on kuitenkin syntynyt asunnon väärästä käsittelystä tai hoidosta, ei sitä voida pitää normaalina kulumisena, vaikka se olisi syntynyt pitemmän ajan kuluessa.

Vakuutus

Taloyhtiö huolehtii kiinteistövakuutuksesta, jolloin vuokralaisen vakuutettavaksi jää lähinnä asunnon irtaimisto. Irtaimistoon kuuluu mm. huonekalut, vaatteet, kodinkoneet, harrastusvälineet ja säilytystilojen tavarat. Irtaimiston voit vakuuttaa joko täysarvovakuutuksena, tai vakuutusmääräisenä. Kotivakuutuksia tarjoavat vakuutusyhtiöt.

Vuokranmaksu

Vuokra on maksettava kunkin kuukauden 2. päivä, ellei muuta ole sovittu. Kuukausivuokran lisäksi vuokralainen maksaa pääsääntöisesti vesimaksun (taloyhtiön määräämä) ja sähkön kulutuksen mukaan. Huomioithan, että vuokranmaksun laiminlyönti oikeuttaa vuokranantajan purkamaan vuokrasopimuksen. Seurauksena voi olla yksipuolinen tuomio ja häätö, joista tulee merkintä luottotietoihin.

Palovaroitin

Palovaroitinasetuksen mukaan asunnoissa tulee olla vähintään yksi palovaroitin jokaisen kerroksen jokaista alkavaa 60 neliömetriä kohden. Pelastuslain mukaan huoneiston haltija on velvollinen huolehtimaan siitä, että asunto varustetaan palovaroittimella. Haltijalla tarkoitetaan vuokrasuhteessa nimenomaan vuokralaista.

Järjestyssäännöt

Taloyhtiöillä on järjestyssäännöt, joita jokaisen asukkaan tulee noudattaa. Huomaavaisuus naapureita kohtaan on varsinkin kerrostaloasumisessa tärkeää asukkaiden yleisen viihtyvyyden ja naapurisovun säilyttämisen kannalta.

Henkilöluvun muutokset

Henkilöluvun muutoksista tulee aina muistaa ilmoittaa sekä Avoriin, vuokranantajalle että huoltoyhtiöön.

Ilmoitusvastuu (vikailmoitus)

Vuokralaisen on viipymättä ilmoitettava vuokranantajalle huoneiston vahingoittumisesta tai sellaisesta puutteellisuudesta, jonka korjaamisesta vuokranantaja on vastuussa. Ilmoitus on tehtävä heti, jos korjaus on vahingon suurenemisen estämiseksi suoritettava viipymättä. Vuokralainen, joka laiminlyö ilmoitusvelvollisuutensa, vastaa laiminlyönnistä aiheutuneesta vahingosta.

Korjausvastuut

Pääsääntö on, että vuokranantaja vastaa asunnon normaalin kulumisen aiheuttamista korjauksista ja vuokralainen aiheuttamistaan tai tarvitsemistaan korjaus- tai muutostöistä.

Kunnossapito

Vuokralaisen on hoidettava huoneistoa huolellisesti. Vuokralainen on velvollinen korvaamaan vuokranantajalle myös vahingon, jonka huoneistossa oleskeleva henkilö on tahallisesti taikka laiminlyönnillään tai muulla huolimattomuudellaan aiheuttanut. Vuokralaisen on viipymättä ilmoitettava vuokranantajalle huoneiston vahingoittumisesta tai sellaisesta puutteellisuudesta, jonka korjaamisesta vuokranantaja on vastuussa. 

Osa korjaustöistä kuuluu vuokranantajalle, osa taas taloyhtiölle. Vastuunjako määritellään tarkemmin vastuunjakotaulukossa.

Vuokralaisen tulee huolehtia huoneistoon kuuluvien kodinkoneiden ja laitteiden asianmukaisesta puhdistuksesta, huoltotoimenpiteistä ja käytöstä ohjeiden mukaan.

•    Jääkaappi ja pakastin
Jääkaappi ja pakastin tulee puhdistaa säännöllisesti sisäpuolelta. Kaikista kylmälaitteista tulee myös poistaa pölyt takaosasta. Jotta laitteet toimisivat kunnolla ja sähkönkulutus ei lisääntyisi, on tärkeää huolehtia pakastimen sulatuksesta vähintään pari kertaa vuodessa, jos pakastin ei ole malliltaan itsestään sulattava. Automaattisulatuksesta huolimatta pakastimen puhdistus on tärkeää.

•    Liesituuletin
Liesituulettimen rasvasuodatin tulee puhdistaa säännöllisesti sekä ilmanvaihdon että paloturvallisuuden vuoksi. 

•    Ilmanvaihto
Ilmanvaihdon venttiilit kannattaa puhdistaa säännöllisesti, jotta ilmanvaihto toimii kunnolla. Venttiileitä ei saa kuitenkaan tukkia eikä poistaa. Puhdistuksessa venttiilin säätöjä ei tule muuttaa, vaan ainoastaan pyyhkiä ympäristön pölyt pois.

•    Kylpyhuone
Kylpyhuoneen lattialämmitystä ei saa kytkeä pois päältä, koska sen tarkoituksena on kuivattaa kosteat tilat mahdollisimman nopeasti, jotta kosteusvaurioilta vältytään. Lattiakaivojen puhtaanapidosta on hyvä huolehtia kerran kuukaudessa. Kaivo tulee puhdistaa ja pestä desinfioivalla pesuaineella. Pesualtaiden hajulukot kannattaa puhdistaa kerran tai kaksi kertaa vuodessa. Vettä laskemalla voi tarkistaa, että hajulukko ei vuoda. Keittiöiden hajulukot tulee käytön määrästä riippuen puhdistaa tarvittaessa kerran vuodessa.

•    Pesukoneet
Huolehdi pesukoneiden puhdistuksesta säännöllisesti. Muista sulkea pesukoneiden hanat heti käytön jälkeen. Älä koskaan jätä käynnissä olevaa konetta ilman valvontaa.

Asennukset

Vuokranantajalta tulee pyytää lupa kaikkiin kiinteisiin asennuksiin. Tehdyt asennukset tulee pääsääntöisesti jättää huoneistoon sieltä pois muutettaessa. Vuokranantaja ei ole velvollinen lunastamaan tai korvaamaan hankinta-/asennuskustannuksia, ellei asiasta ole erikseen sovittu.

Astianpesukoneen asennus tulee antaa ammattilaisen tehtäväksi. Alkuperäinen keittiökalusteisiin kuuluva kaappi tulee säilyttää asiamukaisesti. Kaappi on palautettava paikoilleen poismuuton yhteydessä. Huomioi että astianpesukoneen irrottamisen yhteydessä liitännät tulee tulpata asianmukaisesti vesivahinkojen välttämiseksi.

Parvekkeelle tai muualle huoneiston ulkopuolelle ei saa asentaa omia satelliittiantenneja ilman isännöitsijän lupaa. Vuokralainen ei saa tehdä huoneiston sähkölaitteisiin mitään muutoksia.

 

Ohjeistus on yleispätevä. Tarkista aina omasta vuokrasopimuksestasi tai muista saamistasi ohjeista mitä asiasta on sovittu. Jos kanssasi on sovittu jostain asiasta erikseen toisin, noudatetaan asiassa erikseen sovittua käytäntöä.